Provádíme inspekce a zkoušky těsnosti IBC kontejnerů

IBC kontejner

Co byste o inspekci a zkouškách těsnosti měli vědět?

Proč je nutná kontrola?

Podle zákona o silniční přepravě je možné pro přepravu nebezpečných věcí a látek po pozemních komunikacích používat pouze schválené a předepsané obaly. U IBC kontejnerů je proto dle dohody ADR povinná pravidelná inspekce a zkouška těsnosti.

Kdy IBC kontrolovat?

První kontrola IBC kontejnerů se provádí před prvním použitím u výrobce, následně je nutné provádět inspekci a zkoušku těsnosti IBC kontejnerů nejpozději po 2,5 letech, zároveň po každé jejich opravě (mj. po výměně vnitřní plastové nádoby).

Jak poznat vhodné IBC?

Řádně zkontrolovaný IBC kontejner musí být označený UN kódem (slouží k označení obalu pro přepravu nebezpečných věcí). Je-li datum na UN kódu starší než 2,5 roku a obal neprošel kontrolou, nesmí se používat pro silniční přepravu nebezpečných věcí a látek dle ADR.

Akreditace od ČIA

Osvědčení o akreditaciOsvědčení o akreditaci - str. 1

Osvědčení o akreditaciOsvědčení o akreditaci - str. 2

Pověření od Ministerstva dopravy

Pověření od ministerstvaPověření - str. 1

Pověření od ministerstvaPověření - str. 2

Pověření od ministerstvaPověření - str. 3

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Telefon

+420 732 861 191 - POZOR ZMĚNA TEL. ČÍSLA!!!

E-mail

info@inspekce-ibc.cz

Objednejte svůj IBC kontejner na inspekci a zkoušku těsnosti
podle ADR bod č. 6.5, 6.5.4. a 6.7.3

Obchodní podmínky zašleme na vyžádání

INSPEKT IBC s.r.o.

inspekční orgán provádějící inspekce a zkoušky těsnosti IBC kontejnerů

č. 4069 akreditovaný ČIA, o.p.s. dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Fakturační a kontaktní údaje

IČ: 038 90 139

sídlo a provozovna: Veská 35, Sezemice 533 04

Firma vedená pod C 34897 u Krajského soudu v Hradci Králové

Kde nás najdete?